Μονάδα Φροντίδας για την Ασφάλεια των Παιδιών

Μονάδα Φροντίδας για την Ασφάλεια των Παιδιών «Σόφη Βαρβιτσιώτη»

Η Μονάδα Φροντίδας για την Ασφάλεια των Παιδιών «Σόφη Βαρβιτσιώτη» της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ, στο Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» ιδρύθηκε το 2018 με πρωτοβουλία του ΕΛΙΖΑ.

Αποτελεί τον πρώτο στην Ελλάδα νοσοκομειακό χώρο για την εξέταση και διεπιστημονική αντιμετώπιση βρεφών και παιδιών με υποψία κακοποίησης / παραμέλησης. Επιπλέον, στον ίδιο χώρο θα εργάζονται ομάδες για τη διαμόρφωση ερευνητικών / εκπαιδευτικών προγραμμάτων και στρατηγικών πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου.

Ιατρική εξέταση των παιδιών με υποψία κακοποίησης και διεπιστημονική συνεργασία των επαγγελματιών που τα φροντίζουν

Η Μονάδα Φροντίδας για την Ασφάλεια των Παιδιών «Σόφη Βαρβιτσιώτη» στεγάζεται στο Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», σε χώρο διαμορφωμένο, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Εκτός από θέσεις εργασίας για τα μέλη της, έχει προβλεφθεί χώρος για την διεπιστημονική συνεργασία όλων των επαγγελματιών που εμπλέκονται στη φροντίδα των παιδιών, εντός και εκτός του Νοσοκομείου. Επιπλέον προκειμένου να πραγματοποιηθεί η παιδιατρική εξέταση, απομονώνεται τμήμα της μονάδας που είναι φιλικό για το παιδί και διαθέτει σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό.

Έγκαιρη αναγνώριση και αποτελεσματική συνεργασία στη διαχείριση περιστατικών κακοποιημένων παιδιών

Στόχος της Μονάδας Φροντίδας για την Ασφάλεια των Παιδιών «Σόφη Βαρβιτσιώτη» είναι να διασφαλιστεί η αναγνώριση των βρεφών και παιδιών σε κίνδυνο για όλες τις μορφές κακοποίησης / παραμέλησης σε ολοένα μικρότερες ηλικίες, η έγκαιρη και καλύτερη φροντίδα στο πλαίσιο διεπιστημονικής ομάδας και η συστηματική καταγραφή τους. Επιπλέον, τα μέλη της μονάδας φιλοδοξούν να διαμορφώσουν καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα για όλες τις μορφές κακοποίησης και παραμέλησης, να προσφέρουν εξειδικευμένες πληροφορίες σε επαγγελματίες υγείας και να πραγματοποιούν προληπτικές δράσεις για την προφύλαξη των παιδιών από την βία και την αμέλεια

Απώτερος στόχος της Μονάδας είναι να αποτελέσει πρότυπο για την ίδρυση και λειτουργία αντίστοιχων μονάδων σε όλες τις Πανεπιστημιακές Παιδιατρικές Κλινικές της Ελλάδας.

Δωρητές

Το ΕΛΙΖΑ ευχαριστεί θερμά την οικογένεια Ι. Βαρβιτσιώτη, το Ίδρυμα Δημητρίου και Μπλανς Λαμπροπούλου, καθώς και φίλους και μέλη του ΕΛΙΖΑ για τη γενναιοδωρία και την καταλυτική συμβολή τους στη δημιουργία της Μονάδας.

Είναι βέβαιο πως η λειτουργία της Μονάδας θα συμβάλει καθοριστικά στο να προστατευθεί η ζωή, η σωματική και ψυχική υγεία πολλών βρεφών και παιδιών.