Νηπιαγωγοί

Πρόγραμμα Νηπιαγωγών για την πρόληψη της παραμέλησης και κακοποίησης του παιδιού «Αναγνωρίζω – Προστατεύω»

Με γνώμονα την υποχρεωτικότητα της προσχολικής αγωγής (προ-νήπιο και νηπιαγωγείο), αλλά και τη σύμφωνη με τον νόμο υποχρέωση των εκπαιδευτικών κάθε σχολικής βαθμίδας να αναφέρονται σε περιστατικά με υποψία κακοποίησης/παραμέλησης (αρ.23 του ν.3500/16), το Eliza σχεδίασε, υπό την επιστημονική καθοδήγηση του Δρ. Γιώργου Νικολαΐδη, Διευθυντή του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, της Δρ. Λήδας Αναγνωστάκη, Επίκουρης Καθηγήτριας ΤΕΑΠΗ Ε.Κ.Π.Α. και της Δρ. Ηλέκτρας Κουτσούκου, Νομικός, Διδάκτωρ Δικαιωμάτων του Παιδιού, ένα καινοτόμο επιμορφωτικό πρόγραμμα αναγνώρισης και διαχείρισης περιστατικών φερόμενης παιδικής κακοποίησης, για εκπαιδευτικούς προσχολικής αγωγής (νηπιαγωγούς).

H καινοτομία του προγράμματος έγκειται στο ότι το εκπαιδευτικό υλικό θα διαμορφωθεί σε συνέχεια σχετικής έρευνας, όπου θα προκύψουν οι συγκεκριμένες ανάγκες του πληθυσμού των νηπιαγωγών (needs assessment).

Από το Πρόγραμμα Νηπιαγωγών για την πρόληψη της παραμέλησης και κακοποίησης του παιδιού , κατά την πρώτη πιλοτική φάση, αναμένεται να επωφεληθούν 1650 νηπιαγωγοί και στη συνέχεια το σύνολο των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής της χώρας (περίπου 16.500).

Η επιμόρφωση θα είναι δωρεάν και θα έχει συνολική διάρκεια 15 ωρών – 12 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης και 3 ώρες σύγχρονης εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς προ-νηπιακής και νηπιακής φροντίδας, σε όλα τα δημόσια νηπιαγωγεία της χώρας. Με την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης όλων των ενδιαφερόμενων νηπιαγωγών σε βάθος διετίας, όλο το υλικό θα ψηφιοποιηθεί και θα είναι διαθέσιμο προς αξιοποίηση για όλο τον πληθυσμό των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε όλους τους μελλοντικούς νηπιαγωγούς να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα «Αναγνωρίζω – Προστατεύω» υλοποιείται με τη στρατηγική συνεργασία της Τράπεζας Πειραιώς και εντάσσεται στο πολύπλευρο πρόγραμμα Εταιρικής της Υπευθυνότητας «EQUALL».

Στρατηγικός Συνεργάτης