19 Οκτωβρίου 2023

Ανακοίνωση Έναρξης Συνεργασίας μεταξύ του Σωματείου Eliza και του προγράμματος Active Citizens Fund

Το Σωματείο Eliza ανακοινώνει την έναρξη του έργου «Τα Παιδιά Πρώτα και Μπροστά», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Σωματείο Eliza – Εταιρία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους €15 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr

Η συνεργασία αυτή ανοίγει νέες προοπτικές για την προστασία των παιδιών από κάθε μορφή κακοποίησης. Συγκεκριμένα, μέσω του εν λόγω έργου υποστηρίζεται η Γραμμή Eliza 10454, η οποία πλαισιώνει επαγγελματίες που εργάζονται κοντά σε παιδιά και αντιλαμβάνονται ή υποψιάζονται ότι ένα παιδί παραμελείται ή και κακοποιείται ψυχικά, σωματικά, σεξουαλικά. Στο πλαίσιο του έργου, δίνεται η δυνατότητα επέκτασης και βελτίωσης των υπηρεσιών της Γραμμής, καθώς και αύξησης της ευαισθητοποίησης σχετικά με το φαινόμενο της παιδικής κακοποίησης.

Ευχαριστούμε το Ίδρυμα Μποδοσάκη, για την εμπιστοσύνη που δείχνει για ακόμη μια φορά στο Σωματείο μας, επιτρέποντάς μας να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας για την προστασία των παιδιών και την ανάπτυξη προγραμμάτων που προωθούν την ευημερία τους.