Διεθνείς συνεργασίες

Διεθνείς Οργανώσεις για την προάσπιση και προστασία των παιδιών

 Women’s World Summit Foundation – WWSF

Το Σωματείο ΕΛΙΖΑ είναι μέλος της Διεθνούς Οργάνωσης WWSF,  η οποία έχει ως βασικό στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών, αλλά και την ενδυνάμωσή τους μέσα από εξειδικευμένες δράσεις και προγράμματα.

Ειδικότερα για το ζήτημα της κακοποίησης των παιδιών η WWSF διοργανώνει από το 2000 μια διεθνή εκστρατεία ενημέρωσης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Πρόληψη της Κακοποίησης του Παιδιού (19 Νοεμβρίου), έχει θεσπίσει ετήσια, διεθνή βραβεία για οργανισμούς που συνεισφέρουν στην πρόληψη του φαινομένου, ενώ συνεισφέρει και στο ερευνητικό κομμάτι με τη διαδικτυακή βάση δεδομένων WWSF Clearinghouse for Prevention of Child Abuse and Violence Against Children, η οποία φιλοξενεί τις καλύτερες πρακτικές και όλα τα καινοτόμα προγράμματα για τη πρόληψη της κακοποίησης του παιδιού.

International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect – ISPCAN

Από τον Οκτώβριο του 2018, το ΕΛΙΖΑ είναι ο Country Partner της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας για την Πρόληψη της Κακοποίησης και Παραμέλησης των Παιδιών (ISPCAN – International Society for the Prevention of Child Abuse & Neglect).

Η ISPCAN φέρνει σε επαφή επαγγελματίες από διαφορετικούς κλάδους από όλο τον κόσμο, ώστε να ενώσουν τις δυνάμεις τους στον αγώνα κατά της κακοποίησης και παραμέλησης των παιδιών, διαμορφώνει πρωτόκολλα έρευνας έτσι ώστε να υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία μεταξύ των χωρών, ενώ προσφέρει εκπαιδευτικό υλικό στα μέλη της για την ανάπτυξη επιμορφωτικών προγραμμάτων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.