Εκστρατεία Ενάντια στην Κακοποίηση Ανηλίκων σε όλη την Ελλάδα

Το 2016, με τον ταυτόχρονο σχεδιασμό και την υλοποίηση σειράς εθνικών προγραμμάτων,  ξεκινήσαμε την πρώτη μεγάλη Πανελλαδική Εκστρατεία κατά της Κακοποίησης Ανηλίκων που περιλαμβάνει επιμόρφωση επαγγελματιών και στρατηγικές αυτοπροστασίας.

Κύριοι στόχοι της Εκστρατείας είναι:

  • Βελτιστοποίηση του ευρύτερου μηχανισμού διάγνωσης και αντιμετώπισης περιστατικών κακοποίησης παιδιών, σε θεσμικό επίπεδο
  • Επιμόρφωση επαγγελματιών που κατ’ οποιονδήποτε τρόπο έρχονται σε επαφή με τα παιδιά
  • Προαγωγή της διεπιστημονικής συνεργασίας στη διαχείριση περιστατικών που αφορούν ευάλωτα παιδιά
  • Καθοδήγηση παιδιών, ώστε να προστατεύουν τον εαυτό τους από τη σεξουαλική κακοποίηση
  • Στήριξη γονιών με βρέφη και μικρά παιδιά
  • Ευαισθητοποίηση και αφύπνιση της κοινωνίας γύρω από το φαινόμενο της κακοποίησης και παραμέλησης των παιδιών

Απώτερος στόχος της Εκστρατείας είναι να ενισχύσει τον κύκλο προστασίας γύρω από τα παιδιά, σε μία χώρα που δεν διαθέτει Child Advocacy Centers, τη στιγμή που οι Η.Π.Α. διαθέτουν περίπου 950.

Μάθετε εδώ περισσότερα για το πώς μπορείτε και εσείς να βοηθήσετε στις δράσεις μας για ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά.