Εκπαιδευτικοί

Διαδικτυακές επιμορφώσεις για Εκπαιδευτικούς

Διαδικτυακές επιμορφώσεις για διευθυντές και διευθύντριες σχολικών μονάδων

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Παιδαγωγών Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας για τη Διαχείριση Περιστατικών Κακοποιημένων Παιδιών

Ημερίδες για Εκπαιδευτικούς Υπεύθυνους Σχολικής Βίας