Ασφάλεια Συναλλαγών & Πολιτική Επιστροφών

Ασφάλεια Συναλλαγών

Όλες οι δωρεές που καταβάλλονται με χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας διεκπεραιώνονται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha e-Commerce” της τράπεζας Alpha Bank και της υπηρεσίας Paypal. Καμία συναλλαγή δεν πραγματοποιείται μέσω του Διαδικτυακού Τόπου.

Για την εξασφάλιση της ασφάλειας των συναλλαγών που πραγματοποιούνται, η υπηρεσία Alpha e-Commerce χρησιμοποιεί τη μέθοδο κρυπτογράφησης TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Πολιτική επιστροφής χρημάτων δωρεάς

Τα ποσά των δωρεών που καταβάλλονται στο Σωματείο ΕΛΙΖΑ χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων και σύμφωνα με τους σκοπούς του Σωματείου.

Οι δωρεές προς το Σωματείο ΕΛΙΖΑ είναι κατ’ αρχήν ανέκκλητες και δεν επιστρέφονται. Επιστροφή χρημάτων είναι δυνατή κατ’ εξαίρεση και μόνο για την περίπτωση κατά την οποία ο δωρητής συμπλήρωσε εσφαλμένα το ποσό της δωρεάς. Σε αυτήν την περίπτωση, ο δωρητής θα πρέπει να υποβάλει, εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την πραγματοποίηση της δωρεάς, σχετικό αίτημα επιστροφής χρημάτων στο ΕΛΙΖΑ, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση donations@eliza.org.gr ή μέσω fax στο 210 3254144, όπου θα αναγράφεται το αληθές ποσό της δωρεάς που θέλει να κάνει.

Η επιστροφή του υπερβάλλοντος ποσού θα γίνεται από το ΕΛΙΖΑ μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha e-Commerce” της τράπεζας Alpha Bank εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος επιστροφής χρημάτων.