Our people

From left to right : Bilio Paouri, Alexandra Soldatou, Electra Koutsoukou, Socrates Alafouzos, Aphrodite Stathi, Tinia Apergi, Eleni Athanasiadi, Emy Ntotsika