Ιδιώτες

Υποστηρίξτε μας

H σκέψη πως ένα παιδί κακοποιείται και δεν μιλάει μας είναι ανυπόφορη, αλλά δεν ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Το ΕΛΙΖΑ ιδρύθηκε για να προστατεύσει το παιδί αυτό και να του δώσει φωνή.

Το ΕΛΙΖΑ είναι από τις ελάχιστες εξειδικευμένες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στην Ελλάδα που ασχολούνται με την προστασία και προαγωγή των δικαιωμάτων των παιδιών που έχουν υποστεί ή κινδυνεύουν να υποστούν κακοποίηση ή παραμέληση, και η μόνη που δίνει έμφαση στην προσχολική ηλικία.

Δώστε μας τα μέσα για να προστατέψουμε τα παιδιά που το έχουν ανάγκη!

Πώς μπορείτε να βοηθήσετε:

«Κάντε μια δωρεά τώρα!»