Άλλες δράσεις

Πρόγραμμα Βήμα

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία «ένα παιδί, ένας κόσμος» και το ΕΛΙΖΑ ανέπτυξαν από κοινού το πρόγραμμα ΒΗΜΑ, μια πολυεπίπεδη παρέμβαση στην κοινότητα, η οποία απευθύνεται σε οικογένειες που χρειάζονται υποστήριξη στη διαχείριση συχνών προβλημάτων της βρεφικής και νηπιακής ηλικίας, όπως η οριοθέτηση, ο ύπνος και το φαγητό, αλλά και σε νέες οικογένειες που βιώνουν σύνθετα προβλήματα που μπορεί να ενέχουν κινδύνους για τα μικρά παιδιά.

Στοιχεία για το πρόγραμμα

Προσφερόμενες υπηρεσίες

Ξενώνας

Η πρώτη δράση του ΕΛΙΖΑ με την έναρξη του Σωματείου το 2008 υπήρξε ή ίδρυση του 1ου Πρότυπου Ξενώνα στην Ελλάδα για την προστασία, θεραπεία και αποκατάσταση βρεφών και παιδιών που έχουν υποστεί κακοποίηση ή παραμέληση, σε συνεργασία με τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος.

Περισσότερα για τον Ξενώνα