Μονάδα Φροντίδας για την Ασφάλεια των Παιδιών

Μονάδα Φροντίδας για την Ασφάλεια των Παιδιών «Σόφη Βαρβιτσιώτη»

Με πρωτοβουλία του ΕΛΙΖΑ, η Μονάδα Φροντίδας για την Ασφάλεια των Παιδιών – Σόφη Βαρβιτσιώτη, της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) ιδρύθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού» και εγκαινιάστηκε στις 5 Ιουνίου 2018 από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Είναι διαπιστωμένο ότι οι ανάγκες των παιδιών που κινδυνεύουν από κακοποίηση / παραμέληση απαιτούν το συντονισμό και τη συνεργασία ομάδων προστασίας, εντός του νοσοκομείου.

Στόχος της Μονάδας είναι να διασφαλιστεί η αναγνώριση των βρεφών και παιδιών σε κίνδυνο για όλες τις μορφές κακοποίησης / παραμέλησης σε ολοένα μικρότερες ηλικίες, καθώς και η προστασία ευάλωτων οικογενειών.

Ιατρική εξέταση των παιδιών με υποψία κακοποίησης και διεπιστημονική συνεργασία των επαγγελματιών που τα φροντίζουν

Η Μονάδα αποτελεί τον πρώτο στην Ελλάδα νοσοκομειακό χώρο για:

  • την εξέταση και παρακολούθηση βρεφών και παιδιών με υποψία κακοποίησης / παραμέλησης
  • το συντονισμό της διεπιστημονικής φροντίδας, που περιλαμβάνει όλες τις ομάδες επαγγελματιών που καλούνται να διαχειριστούν περιστατικά κακοποίησης, π.χ. ιατρός, νοσηλευτής, κοινωνικός λειτουργός, επαγγελματίας ψυχικής υγείας, ιατροδικαστής, αστυνομικός κ.α.
  • την ανάπτυξη γραπτών πρωτοκόλλων / κατευθυντηρίων οδηγιών για την αναγνώριση και διαχείριση περιστατικών κακοποιημένων / παραμελημένων παιδιών
  • τη διαμόρφωση ερευνητικών / εκπαιδευτικών προγραμμάτων πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης της κακοποίησης
  • τη συλλογή δεδομένων για το σχεδιασμό και υλοποίηση επιστημονικά τεκμηριωμένων στρατηγικών πρόληψης και διαχείρισης περιστατικών κακοποίησης / παραμέλησης παιδιών

 

Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, η Μονάδα διαθέτει ένα ιατρείο κατάλληλα διαμορφωμένο και φιλικό για την εξέταση των παιδιών, καθώς και έναν χώρο συνάντησης και εργασίας για όλους όσοι εμπλέκονται στη φροντίδα τους.

Δωρητές

Το ΕΛΙΖΑ ευχαριστεί θερμά την οικογένεια Ι. Βαρβιτσιώτη, το Ίδρυμα Δημητρίου και Μπλανς Λαμπροπούλου, καθώς και φίλους και μέλη του ΕΛΙΖΑ για τη γενναιοδωρία και την καταλυτική συμβολή τους στη δημιουργία της Μονάδας.

Ευχαριστίες εκφράζονται προς το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, για την υποστήριξή του στην καθημερινή λειτουργία της Μονάδας.

Είναι βέβαιο πως η λειτουργία της Μονάδας θα συμβάλει καθοριστικά στο να προστατευθεί η ζωή, η σωματική και ψυχική υγεία πολλών βρεφών και παιδιών.