Το 2012 ήταν η χρονιά που πέρα από την προέκταση του Ξενώνα SOS-ΕΛΙΖΑ στο Μαρούσι, ξεκίνησε ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης άμεσων αναγκών και δρομολογήθηκαν δύο νέες συνεργασίες.

Α. Πρόγραμμα Σχολείων

Δεν ήταν δυνατό το ΕΛΙΖΑ να αδιαφορήσει για την κρίση των ημερών. Έτσι εστιάζοντας την προσοχή μας στο πρόβλημα υποσιτισμού πολλών μαθητών σε σχολεία του λεκανοπεδίου, αναζητήσαμε συνεργασία με την εκκλησία και τις σχολικές αρχές και ξεκινήσαμε άμεσα και αποτελεσματικά ένα πρόγραμμα σίτισης για συνολικά 100 μαθητές σε δύο σχολεία, το 2ο Δημοτικό Λαυρίου και το 1ο Ειδικό Σχολείο Καμινίων Πειραιά.

Β. Πρόγραμμα ΒΗΜΑ

Το θέμα παροχής υπηρεσιών σε οικογένειες με μικρά παιδιά που ζουν σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού συνέχισε να μας απασχολεί έντονα.

Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τις ιδιαίτερα ευάλωτες νέες οικογένειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα που συνδέονται με την φτώχεια και την έλλειψη ενός προστατευτικού ιστού μέσα στην κοινότητα, έτσι ώστε να αντλήσουν δύναμη ενάντια στην κοινωνική απομόνωση, τη διάσπαση της οικογένειας και τη διάλυση της κοινωνικής συνοχής. Πάλι εστιάζουμε την προσοχή μας στην πρώτη παιδική ηλικία ώστε ο έγκαιρος εντοπισμός και η παρέμβαση στα προβλήματα της οικογένειας να δράσουν προληπτικά.

Αναζητήσαμε συνεργασία με συγγενείς οργανώσεις των οποίων η δράση να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή παροχής υπηρεσιών στην κοινότητα. Βρήκαμε άμεση ανταπόκριση από τη διεθνή οργάνωση «ένα παιδί, ένας κόσμος» και την Πρόεδρο και Συντονίστρια Προγραμμάτων κυρία Ρόζα-Λίζα Λυκουρέζου. Το αντικείμενο των δύο ΜΚΟ παρουσιάζει σημαντική επαλληλία εφόσον κοινός στόχος είναι η βελτίωση ποιότητας ζωής παιδιών που ζουν σε συνθήκες υψηλού κινδύνου.
Έτσι διαμορφώθηκε και συμφωνήθηκε ένα συνεργατικό πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών μεταξύ των δύο σωματείων, που με επίκεντρο το Κέντρο του ΕΠΕΚ επί της οδού Ρεθύμνης 10, θα απευθύνεται στους κατοίκους των περιοχών Εξαρχείων, Γκύζη, Αμπελοκήπων και Παναθηναίων.

Το Πρόγραμμα «ΒΗΜΑ» που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2013, θα προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε μητέρες και παιδιά αλλά και σε όλη την οικογένεια ελλήνων ή αλλοδαπών, ανάλογα με την εκτίμηση του προβλήματος και την ανάγκη.

Η σταδιακή ανάπτυξη του προγράμματος θα αναδεικνύει νέες ανάγκες του πληθυσμού στις οποίες θα προσπαθεί με προτεραιότητα να ανταποκριθεί στα μέτρα των δυνατοτήτων του.