14 Νοεμβρίου 2020

Ο κρυμμένος αντίκτυπος της πανδημίας στα παιδιά

Η μεγαλύτερη παγκόσμια έρευνα για τον αντίκτυπο στα παιδιά πραγματοποιήθηκε από την οργάνωση Save the Children.

Περισσότερα από 13.500 παιδιά και 31.500 φροντιστές από 46 χώρες μοιράστηκαν τις εμπειρίες, τους φόβους και τις ελπίδες τους. Μέσα από την έρευνα φάνηκε ο κρυμμένος αντίκτυπος των έκτακτων μέτρων λόγω της πανδημίας και πώς αυτά επηρέασαν την υγεία, τη διατροφή, την εκπαίδευση, τη μάθηση, την προστασία, την ευζωία των παιδιών, καθώς και την οικονομική κατάσταση των οικογενειών. Για τα περισσότερο περιθωριοποιημένα παιδιά, ο αντίκτυπος αυτός μπορεί ακόμα και να τους αλλάξει τη ζωή ολοκληρωτικά.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, περισσότερα από 8 στα 10 παιδιά ένιωσαν ότι δεν έμαθαν τίποτα ή πολύ λίγα λόγω των μέτρων, ενώ τα 2/3 των γονέων και φροντιστών δήλωσαν ότι το παιδί τους δεν ήρθε σε επαφή με τους δασκάλους από την ημέρα που έκλεισαν τα σχολεία. 3 στα 4 νοικοκυριά έχασαν εισόδημα ως αποτέλεσμα του COVID-19, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία δήλωσε πως δυσκολεύεται να πληρώσει απαραίτητα αγαθά ή υπηρεσίες. 4 στα 5 νοικοκυριά δυσκολεύονται να πληρώσουν το φαγητό τους, ενώ 2 στα 5 δυσκολεύονται να παρέχουν στην οικογένειά τους μία θρεπτική και σωστή διατροφή. Οι περισσότεροι γονείς και φροντιστές (89%) δήλωσαν πως η πρόσβασή τους σε ιατροφαρμακευτικά αγαθά έχει επηρεαστεί.

Τα αποτελέσματα μαρτυρούν και το σημαντικό αντίκτυπο στην ψυχολογία των παιδιών και των φροντιστών, καθώς περισσότερα από 8 στα 10 παιδιά δήλωσαν αύξηση των αρνητικών συναισθημάτων. 1 στα 3 νοικοκυριά εμφάνισε κάποιο παιδί ή φροντιστή που δήλωσε την ύπαρξη βίας στο σπίτι. Τα παιδιά δήλωσαν ότι η βία ήταν σε υψηλότερα επίπεδα όταν τα σχολεία έκλεισαν, σε σχέση με την περίοδο που τα μαθήματα πραγματοποιούνταν κανονικά.

Πηγή: https://resourcecentre.savethechildren.net/node/18174/pdf/the_hidden_impact_of_covid-19_on_child_protection_and_wellbeing.pdf