Ασφαλές Άγγιγμα

Το «Ασφαλές Άγγιγμα» είναι ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα πρόληψης της σεξουαλικής κακοποίησης για παιδιά 5 – 9 ετών. Η υλοποίηση του προγράμματος αποτελεί πρωτοβουλία του Σωματείου ΕΛΙΖΑ – Εταιρία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού και υλοποιείται με την επιστημονική συνεργασία του «The New York Society for the Prevention of Cruelty to Children»  (NYSPCC)  https://nyspcc.org, ενώ συμμετέχει και ομάδα φοιτητών ψυχολογίας του Αμερικανικού Κολλεγίου της Ελλάδος (ACG), στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης, υπό την επίβλεψη καθηγητών Ψυχολογίας.

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει τα μικρά παιδιά να αναγνωρίζουν τη διαφορά ανάμεσα στο «Ασφαλές» και το «ΟΧΙ Ασφαλές» άγγιγμα και να γνωρίζουν πότε να λένε OΧΙ, ώστε να προστατεύουν τον εαυτό τους από τη σεξουαλική κακοποίηση. Το πρόγραμμα παρέχει ανάλογη εκπαίδευση στην αναγνώριση και την αντιμετώπιση του φαινομένου, για γονείς και εκπαιδευτικούς.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2016 με την εκπαίδευση της ελληνικής επιστημονικής ομάδας από την αντίστοιχη του NYSPCC, την προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού στα ελληνικά δεδομένα και την εφαρμογή της πιλοτικής φάσης σε επιλεγμένα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία στους νομούς Αττικής και Κρήτης.

Στις δια ζώσης εκπαιδεύσεις του προγράμματος, που υλοποιήθηκαν από το 2016 έως σήμερα έχουν εκπαιδευθεί:

  • 11500 παιδιά 5 εώς 9 ετών
  • 750 εκπαιδευτικοί
  • 1500 γονείς

Σύμφωνα με τα επιστημονικά αποτελέσματα της αξιολόγησης του πιλοτικού προγράμματος στα ελληνικά σχολεία, παρατηρήθηκε α’υξηση των γνώσεων των παιδιών Νηπιαγωγείου, της Α’, Β’ και Γ’ Δημοτικού αναφορικά με την προστασία του σώματός τους και την αναγνώριση των «όχι» ασφαλών αγγιγμάτων, ενώ στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς αυξήθηκε σημαντικά τόσο η γνώση σχετικά με τη σεξουαλική κακοποίηση όσο και η θετική ανταπόκριση/προδιάθεση σε προγράμματα πρόληψης για τη σεξουαλική κακοποίηση.

Η ανάγκη και οι στόχοι του Προγράμματος

Συνεργασίες

Ψηφιακή πλατφόρμα Ασφαλές Άγγιγμα