Επιμόρφωση επαγγελματιών

Η ασφάλεια και η ζωή των παιδιών που κινδυνεύουν εξαρτάται πολλές φορές και από επαγγελματίες και επιστήμονες που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή προστασίας τους. Από το 2016 και μέσα από εθνικά προγράμματα επιμόρφωσης για την έγκαιρη αναγνώριση και την κατάλληλη διαχείριση περιστατικών κακοποίησης, το Eliza προσπαθεί να δημιουργήσει ένα δίκτυο εκπαιδευμένων επαγγελματιών, οι οποίοι θα αποτελέσουν έναν κύκλο προστασίας γύρω από τα ευάλωτα παιδιά σε όλη την Ελλάδα.

Έως σήμερα έχουν επιμορφωθεί:

  • 8.700 επαγγελματίες υγείας
  • 4.700 εκπαιδευτικοί
  • 1.470 αστυνομικοί όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων
  • 75 δικαστές και εισαγγελείς
  • 2035 επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων
  • 1.700 γονείς