Καμπάνιες

Στο ΕΛΙΖΑ σχεδιάζουμε και υλοποιούμε καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, υπενθυμίζοντας σε όλους την ανάγκη προστασίας των παιδιών μας.