ΜοΦΑΠ (Νοσοκομειακές Μονάδες)

Μονάδες Φροντίδας για την Ασφάλεια των Παιδιών

Είναι διαπιστωμένο ότι οι ανάγκες των παιδιών που κινδυνεύουν από κακοποίηση / παραμέληση απαιτούν τον συντονισμό και τη συνεργασία ομάδων προστασίας, εντός του νοσοκομείου. Στόχος των Μονάδων Φροντίδας για την Ασφάλεια των Παιδιών (ΜοΦΑΠ) είναι να διασφαλιστεί η αναγνώριση των βρεφών και των παιδιών σε κίνδυνο για όλες τις μορφές κακοποίησης / παραμέλησης σε ολοένα μικρότερες ηλικίες, καθώς και η προστασία ευάλωτων οικογενειών.

Οι Μονάδες αποτελούν τους πρώτους στην Ελλάδα νοσοκομειακούς χώρους για:

  • την εξέταση και την παρακολούθηση βρεφών και παιδιών με υποψία κακοποίησης/ παραμέλησης
  • τον συντονισμό της διεπιστημονικής φροντίδας, που περιλαμβάνει όλες τις ομάδες επαγγελματιών που καλούνται να διαχειριστούν περιστατικά κακοποίησης, π.χ. ιατρός, νοσηλευτής, κοινωνικός λειτουργός, επαγγελματίας ψυχικής υγείας, ιατροδικαστής, αστυνομικός κ.ά.
  • την ανάπτυξη γραπτών πρωτοκόλλων / κατευθυντηρίων οδηγιών για την αναγνώριση και διαχείριση περιστατικών κακοποιημένων / παραμελημένων παιδιών
  • τη διαμόρφωση ερευνητικών / εκπαιδευτικών προγραμμάτων πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης της κακοποίησης
  • τη συλλογή δεδομένων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση επιστημονικά τεκμηριωμένων στρατηγικών πρόληψης και διαχείρισης περιστατικών κακοποίησης / παραμέλησης παιδιών

Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, οι Μονάδες διαθέτουν ένα ιατρείο κατάλληλα διαμορφωμένο και φιλικό για την εξέταση των παιδιών, καθώς και έναν χώρο συνάντησης και εργασίας για όλους όσοι εμπλέκονται στη φροντίδα τους.

1η Μονάδα Φροντίδας για την Ασφάλεια των Παιδιών το Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»

2η Μονάδα Φροντίδας για την Ασφάλεια των Παιδιών στο Νοσοκομείο Αττικόν

Μονάδα Φροντίδας για την Ασφάλεια των Παιδιών στην Αλεξανδρούπολη

Μονάδα Φροντίδας για την Ασφάλεια των Παιδιών στη Θεσσαλονίκη