“Πρωτοβουλία Δικαιοσύνης” Ελλάδα

Mε αποστολή την απόδοση δικαιοσύνης και έμπρακτης συγνώμης στους ανθρώπους που υπήρξαν θύματα κακοποίησης κατά την παιδική τους ηλικία, διαβιώνοντας σε Ιδρύματα κρατικά, εκκλησιαστικά ή άλλα, ο Ευρωπαϊκός θεσμός JUSTICE INITIATIVE  “Πρωτοβουλία Δικαιοσύνης” ενεργοποιείται στην Ελλάδα σε στενή συνεργασία με το Σωματείο ΕΛΙΖΑ, Εταιρεία κατά της κακοποίησης του παιδιού καθώς και άλλους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παιδικής προστασίας.

Οι θεμελιώδεις αξίες της Ευρώπης, ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η ελευθερία και ισότητα, η δικαιοσύνη και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, δεν εφαρμόζονται για χιλιάδες παιδιά στην Ευρώπη, καταπατήθηκαν στο παρελθόν και καταπατώνται έως σήμερα, για χιλιάδες ακόμη.

Η παραβίαση αυτή αποτυπώνεται με διάφορους τρόπους στην καθημερινότητα της ζωής σε ένα ίδρυμα, και αποτελεί την επανάληψη και συνέχιση της κακοποίησης που έχει βιώσει το παιδί μέσα στην ίδια την οικογένεια και μέσα από αναγκαστικές υιοθεσίες.  Αυτή η κατάσταση δεν πρέπει να είναι αποδεκτή.

Ποια είναι η αποστολή της «Πρωτοβουλίας για τη Δικαιοσύνη» στην Ελλάδα;

Η πρωτοβουλία Δικαιοσύνης είναι ένα κίνημα Ευρωπαϊκό με όραμα να σταματήσει την κακομεταχείριση του παιδιού, να την αναγνωρίσει και να την αναδείξει όπου συμβαίνει, να αποκαταστήσει τη δικαιοσύνη για τα θύματα και τις οικογένειες τους και να δημιουργήσει μηχανισμούς και θεσμούς πρόληψης. Η Πρωτοβουλία Δικαιοσύνης Ελλάδος συμμετέχει στην κοινή Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία κατά της κακοποίησης των παιδιών, όποια μορφή και αν έχει (σωματική, σεξουαλική, πολιτισμική, θεσμική κ.ά.) Για τον σκοπό αυτό, ξεκινάει μια καμπάνια συλλογής υπογραφών το 2023, με τη συμμετοχή θυμάτων κακοποίησης, ευαισθητοποιημένους πολίτες, θεσμικούς φορείς, πολιτικά πρόσωπα και σωματεία. H καμπάνια αυτή θα λειτουργήσει ως αποδεικτικό στοιχείο σύμπραξης των πολιτών υπέρ της αναδοχής και κατανόησης του παρωχημένου μοντέλου της ιδρυματικής φροντίδας και ταυτόχρονα αίτημα προς την Πολιτεία, το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Ε.Ε. για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προς την κατεύθυνση της αποϊδρυματοποίησης.