8 Απριλίου 2021

Παιχνίδι: Ο ακρογωνιαίος λίθος της μαθησιακής ανάπτυξης του παιδιού

Το παιχνίδι αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για όλη τη μαθησιακή ανάπτυξη των παιδιών και για το λόγο αυτό πρέπει να ενθαρρύνουμε διαρκώς τα παιδιά να παίζουν.

Σε μια εποχή που το σχολείο δίνει όλο και περισσότερη έμφαση στην ανάπτυξη ακαδημαϊκών δεξιοτήτων, ο ρόλος του παιχνιδιού στην παιδική ηλικία φαίνεται να παραγνωρίζεται. Αποτελεί πράγματι, το παιχνίδι πολυτέλεια; Αξίζει να θυσιάζουμε τον χρόνο του παιδιού για παιχνίδι, προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι τα παιδιά ξέρουν την αλφαβήτα ή να μετράνε;

Αποτελέσματα έρευνας έχουν δείξει πως το παιχνίδι συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, οι οποίες καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν, βοηθούν σημαντικά στην εκμάθηση πιο περίπλοκων εννοιών. Για παράδειγμα, το παιχνίδι συνδέεται με την ανάπτυξη της μνήμης, την αυτοπειθαρχία, την ανάπτυξη του προφορικού λόγου και την ικανότητα αναγνώρισης συμβόλων. Επιπλέον, το παιχνίδι συμβάλλει στην ευκολότερη προσαρμογή στο σχολικό περιβάλλον και διευκολύνει την ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων, αλλά συνδέεται και με καλύτερες σχολικές και ακαδημαϊκές επιδόσεις.

Το παιχνίδι είναι ιδιαίτερα ευεργετικό για τη μάθηση των παιδιών, ειδικά όταν χαρακτηρίζεται από ένα βαθμό πολυπλοκότητας. Με άλλα λόγια, το «μη παραγωγικό» παιχνίδι συμβαίνει όχι μόνο όταν τα παιδιά διαφωνούν για το ποιος θα είναι η «μαμά» και ποιος θα είναι το «μωρό», αλλά και όταν το παιδί που είναι «μαμά» ακολουθεί μια συγκεκριμένη ρουτίνα με το «μωρό» της κάθε μέρα. Αντίθετα, το παιχνίδι που έχει τη δυνατότητα να καλλιεργήσει πολλούς τομείς ανάπτυξης των μικρών παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής και γνωστικής ανάπτυξης, έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

1)Τα παιδιά δημιουργούν ένα προσποιητό σενάριο μέσω διαπραγματεύσεων και συνομιλιών με τους συνομηλίκους τους και χρησιμοποιούν διάφορα θέματα με συμβολικό τρόπο και

2) Τα παιδιά δημιουργούν συγκεκριμένους ρόλους και κανόνες για την προσποίηση συμπεριφοράς και υιοθετούν πολλά θέματα και πολλαπλούς ρόλους.

Όταν τα παιδιά ασχολούνται κατά κύριο λόγο με αυτό το είδος παιχνιδιού, κατά την πρώιμη παιδική ηλικία, μαθαίνουν να δίνουν προτεραιότητα στους στόχους και τις δράσεις τους κι όχι στην ικανοποίησή τους. Μαθαίνουν επίσης να λαμβάνουν υπόψη τις προοπτικές και τις ανάγκες άλλων ανθρώπων. Μαθαίνουν να αναπαριστούν πράγματα και καταστάσεις συμβολικά, να ρυθμίζουν την συμπεριφορά τους και να ενεργούν σκόπιμα.

Οι περισσότεροι δάσκαλοι του δημοτικού σχολείου πιθανότατα θα συμφωνούσαν ότι δεν περιμένουν τα νήπια να ξεκινήσουν την πρώτη τάξη με πλήρη γνώση ορθογραφίας ή πρόσθεσης. Ωστόσο, οι δάσκαλοι ελπίζουν ότι τα παιδιά που μπαίνουν στην τάξη τους μπορούν να συγκεντρωθούν, να δώσουν προσοχή και να είναι διακριτικά. Αυτές οι ικανότητες αναπτύσσονται μέσω αλληλεπίδρασης με συνομηλίκους κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Σήμερα, πολλά παιδιά δεν αφιερώνουν αρκετό χρόνο στο παιχνίδι λόγω της τηλεόρασης, των βίντεο και των υπολογιστών. Αλληλοεπιδρούν δηλαδή με παιχνίδια που δεν συμβάλλουν στην ανάπτυξη της φαντασίας. Σε πολλές περιπτώσεις βέβαια, δεν υπάρχει η δυνατότητα παιχνιδιού με αδέλφια ή με παιδιά της γειτονιάς.

Το νηπιαγωγείο παρέχει ένα μοναδικό περιβάλλον για την προώθηση του παιχνιδιού ανάπτυξης σεναρίων, που θα οδηγήσει σε γνωστική και κοινωνική ωριμότητα γιατί σε αυτό υπάρχουν άλλα παιδιά για να παίξουν, ένα ιδανικό περιβάλλον που μπορεί να φιλοξενήσει το ευφάνταστο παιχνίδι και ενήλικες που μπορούν να το ενθαρρύνουν, καθοδηγώντας τα παιδιά να παίζουν αποτελεσματικά μεταξύ τους.

Source: https://www.scholastic.com/teachers/articles/teaching-content/why-children-need-play-0/