Πρόγραμμα Βήμα

BHMA2 1000 X 380

ΒΗΜΑ για την πρόληψη της παραμέλησης και/ή κακοποίησης του παιδιού

Ένας από τους κυριότερους στόχους του ΕΛΙΖΑ είναι η πρόληψη της παραμέλησης και της κακοποίησης των παιδιών βρεφικής και νηπιακής  ηλικίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία ‘ένα παιδί, ένας κόσμος’ (ΕΠΕΚ) και η Εταιρία Κατά της Κακοποίησης του Παιδιού ΕΛΙΖΑ ανέπτυξαν από κοινού το πρόγραμμα ΒΗΜΑ, μια πολυεπίπεδη παρέμβαση στην κοινότητα, η οποία απευθύνεται σε οικογένειες που χρειάζονται υποστήριξη στη διαχείριση συχνών προβλημάτων της βρεφικής και νηπιακής ηλικίας, όπως η οριοθέτηση, ο ύπνος και το φαγητό, αλλά και σε νέες οικογένειες που βιώνουν σύνθετα προβλήματα που μπορεί να ενέχουν κινδύνους για τα μικρά παιδιά.

Το πρόγραμμα ΒΗΜΑ στηρίζει ιδιαίτερα ευάλωτες οικογένειες που αντιμετωπίζουν  δυσκολίες που απορρέουν από την οικονομική κρίση, όπως φτώχια, ανεργία και κοινωνικός αποκλεισμός. Αυτές οι συνθήκες επηρεάζουν την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού, ιδιαίτερα κατά τη περίοδο της βρεφικής, νηπιακής και  πρώτης παιδικής ηλικίας. Ο έγκαιρος εντοπισμός αυτών των ευάλωτων οικογενειών και η παροχή υπηρεσιών πρώιμης παρέμβασης προκειμένου να δοθούν καίριες και αποτελεσματικές λύσεις στα προβλήματα τους, δρουν προληπτικά σε ενδεχόμενα περιστατικά παραμέλησης ή κακοποίησης παιδιών.

Στόχοι προγράμματος ΒΗΜΑ

Κύριος σκοπός του προγράμματος ΒΗΜΑ είναι η πρόληψη της παραμέλησης και της κακοποίησης παιδιών, με την προσφορά υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης σε ευπαθείς οικογένειες με παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Οι οικογένειες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΒΗΜΑ αναζητούν βοήθεια ώστε να μπορέσουν να ενδυναμωθούν στο γονικό τους ρόλο, και για να λάβουν υποστήριξη στην αντιμετώπιση συχνά σοβαρών οικογενειακών, κοινωνικών και οικονομικών δυσκολιών.  Το πρόγραμμα εφαρμόζει διεθνείς, καλές πρακτικές πρώιμης παρέμβασης, υιοθετεί εναλλακτικές επιστημονικές προσεγγίσεις, και προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε μητέρες, παιδιά, αλλά και  σε ολόκληρη την οικογένεια, ανάλογα με την εκτίμηση των αναγκών.

Το ΒΗΜΑ απευθύνεται σε κάθε οικογένεια  ανεξαρτήτως καταγωγής, ενώ οι προσφερόμενες υπηρεσίες παρέχονται  στα ελληνικά και τα αγγλικά.  Στο πρόγραμμα ΒΗΜΑ εργάζονται δύο ψυχολόγοι πλήρους απασχόλησης, ενώ συμπληρωματικές υπηρεσίες προσφέρονται από την κοινωνική υπηρεσία του ΕΠΕΚ και από εθελοντές.

Φιλοξενία

Το ΒΗΜΑ εδρεύει στο  νεοκλασικό κτίριο του  «ένα παιδί, ένας κόσμος»,  κοντά στο Πεδίο του Άρεως, στο κέντρο της Αθήνας.

Έργο

Μέσα στα 3 πρώτα χρόνια λειτουργίας του προγράμματος ΒΗΜΑ, έχουν ήδη εξυπηρετηθεί 102 οικογένειες με 130 παιδιά, που έχουν παραπεμφθεί κυρίως από παιδικούς σταθμούς, την Κοινωνική Υπηρεσία του «ένα παιδί, ένας κόσμος» και από ΜΚΟ της ευρύτερης περιοχής. Επιπλέον, μέσω των τακτικών ανοιχτών συναντήσεων σε παιδικούς σταθμούς που διεξήχθησαν από τις ψυχολόγους του προγράμματος ΒΗΜΑ, ενημερώθηκαν 467 γονείς και παιδαγωγοί γύρω από  θέματα που απασχολούν όλους τους γονείς.

Το 2014 το Σωματείο ΕΛΙΖΑ συνδιοργάνωσε με το ΕΠΕΚ Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Παιδιά σε Κίνδυνο: Πρόληψη και Θεραπεία».  Η μεγάλη επιτυχία της Ημερίδας επισφραγίστηκε με τη συμμετοχή επαγγελματιών από 24 διαφορετικούς φορείς, εκπροσώπους πανεπιστημίων και οργανώσεων, καθώς και διακεκριμένους καθηγητές πανεπιστημίων της Δανίας και Πολωνίας.

Το 2015, πάλι σε συνεργασία με το ΕΠΕΚ, διεξήχθη από την καθηγήτρια Μαίρη Ραυτοπούλου, ένα πρωτοποριακό Σεμινάριο  Sandplay, στο οποίο συμμετείχαν 28 σύνεδροι από 12 διαφορετικούς φορείς παιδικής προστασίας. Η θεραπευτική μέθοδος Sandplay είναι βασισμένη στις  ψυχοθεραπευτικές  θεωρίες  του  C.G Jung  και απευθύνεται σε παιδιά που έχουν υποστεί τραυματικές εμπειρίες.

Προσφερόμενες υπηρεσίες
  • Ανίχνευση αναγκών οικογένειας και παιδιού

Λήψη αναλυτικού ιστορικού της οικογένειας, αναπτυξιακού ιστορικού για τα παιδιά κάτω των 5 ετών και εκτίμηση οικογενειακής λειτουργικότητας με πέντε ή περισσότερες ατομικές και οικογενειακές συναντήσεις.

  • Θεραπευτικές παρεμβάσεις

Σχεδιασμός και λειτουργία ομάδων γονέων-παιδιών σε εβδομαδιαία βάση και ομάδα μαγειρικής σε δεκαπενθήμερη βάση, με συντονισμό από δύο ψυχολόγους και τη βοήθεια εθελοντριών.

  • Συμβουλευτική γονέων

Πρόσθετη ψυχολογική στήριξη για μονογονικές και πλήρεις οικογένειες ανάλογα με τις ανάγκες τους. Προσφέρεται στο χώρο του προγράμματος, αλλά και στο σπίτι της οικογένειες, εφόσον κριθεί απαραίτητο και γίνεται σε ατομικό είτε ομαδικό επίπεδο.

Συμπληρωματικές δράσεις
  • Καλλιτεχνικά Εργαστήρια

Τον Ιούλιο 2014 λειτούργησε με μεγάλη επιτυχία ομάδα παιδιών και γονέων σε συνεργασία με ομάδα εθελοντών.

  • Γνωριμία με τον πολιτισμό

Στα πλαίσια της κοινωνικοποίησης και της αντιμετώπισης της κοινωνικής απομόνωσης, πραγματοποιούνται επισκέψεις των οικογενειών σε επιλεγμένους  μουσειακούς και ιστορικούς χώρους της Αθήνας.

Συνεργασίες του προγράμματος ΒΗΜΑ

Στο πλαίσιο του προγράμματος ΒΗΜΑ και σε συνεργασία με το  Ίδρυμα Παιδική Στέγη πραγματοποιήθηκαν ανοιχτές συναντήσεις για γονείς στους τέσσερις σταθμούς του ιδρύματος (Θησείο, Ν. Κόσμος, Αμπελόκηποι, Πειραιάς). Από το 2016, θα πραγματοποιηθούν και συναντήσεις ευαισθητοποίησης των παιδαγωγών των τεσσάρων σταθμών του Ιδρύματος, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει σχετική συνεργασία και με το Δημοτικό Βρεφοκομείο του Δήμου Αθηναίων.

Στο πλαίσιο εφαρμογής των δραστηριοτήτων του, το πρόγραμμα ΒΗΜΑ έχει συνεργαστεί και με άλλους φορείς, όπως με την ΜΚΟ «Ανθρώπινοι Άνθρωποι» για τη διαχείριση  προβλημάτων στέγασης που αντιμετωπίζουν κάποιες από τις οικογένειες, καθώς και με τη «Παραμυθοχώρα», για καλλιτεχνικές δραστηριότητες που απευθύνονται σε πολύ μικρά παιδιά. Στο πρόγραμμα ΒΗΜΑ παραπέμπονται περιστατικά από άλλους φορείς της κοινότητας σε συστηματική βάση.

Χρηματοδότηση

Το πρόγραμμα για την πρόληψη της παιδικής παραμέλησης ή κακοποίησης ΒΗΜΑ, συγχρηματοδοτείται από το «ένα παιδί, ένας κόσμος» και από τον  κοινωφελή οργανισμό Hellenic Hope,  που επικεντρώνεται σε δράσεις που παρέχουν  υπηρεσίες προς οικογένειες με μικρά παιδιά που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση και ζουν σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού.