1 Οκτωβρίου 2021

ΤΙ ΚΑΤΑΦΕΡΑΜΕ ΜΕ ΤΑ 99,54% ΝΑΙ

Το σχέδιο νόμου με τις τροποποιήσεις των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Στόχος της νομοθετικής παρέμβασης είναι η αποτελεσματική προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, μεταξύ των οποίων και των ανηλίκων, αλλά και η ενίσχυση της θωράκισης του νομικού μας οπλοστασίου απέναντι στις εγκληματικές συμπεριφορές και η εναρμόνιση του με τις συμβάσεις που ρυθμίζουν τα δικαιώματα προστασίας και αξιολόγησης των ανηλίκων  θυμάτων. Στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερα σημαντική και θετική πρέπει να θεωρηθεί η αυστηροποίηση του πλαισίου για την προστασία των ανηλίκων. Ειδικότερα:

Προτείνεται η αλλαγή του χρόνου εκκίνησης της παραγραφής αδικημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας που στρέφονται σε βάρος ανηλίκων, ενώ παράλληλα  γίνεται και  επαναξιολόγηση των ηλικιακών ορίων και του πλαισίου των ποινών για τα αδικήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

Η παραγραφή ξεκινά πλέον από την ηλικία των 19 ετών για τα πλημμελήματα και των 21 ετών για τα κακουργήματα.

Συνοπτικά:

Έναρξη παραγραφής για πλημμέλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας σε βάρος ανηλίκου : 18+ 1 = 19 ετών

Έναρξη παραγραφής για κακούργημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας σε βάρος ανηλίκου : 18+ 3 = 21 ετών

Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα, ειδικά για τα αδικήματα αυτά που έχουν εκ φύσεως μία ιδιάζουσα απαξία, να υπάρχει επαρκής χρόνος, κατά τον οποίο ο ανήλικος θα μπορεί να τα καταγγείλει και η Πολιτεία θα μπορεί να τα διώξει ώστε να μη μένουν ατιμώρητα.

Σημείωση: Έως σήμερα, με την ισχύουσα πρόβλεψη, η έναρξη της παραγραφής για αδικήματα σε βάρος ανηλίκων αφορά μόνο κακουργήματα και ξεκινά από την ενηλικίωση, δηλαδή από την συμπλήρωση των 18 ετών.

Παράλληλα, όταν τα αδικήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας στρέφονται σε βάρος ανηλίκων προβλέπεται αυτεπάγγελτη  δίωξη τους.

Επιπλέον, γίνεται πλέον κακούργημα η αποπλάνηση ανηλίκων (οι γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους) ενώ, μέχρι σήμερα τιμωρείται ανάλογα με την ηλικία του ανηλίκου.

Στην ίδια λογική έχουν αναδιαμορφωθεί και τα ηλικιακά όρια των ανηλίκων και έχουν αναπροσαρμοσθεί και αυστηροποιηθεί οι προβλεπόμενες ποινές. 

Προβλεπόμενη ποινή για το αδίκημα του βιασμού, η ισόβια κάθειρξη

Τέλος, για το αδίκημα του βιασμού, όταν αυτός τελείται σε βάρος ανηλίκου, προβλέπεται η  ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Είναι νεοπαγής πρόβλεψη, με την οποία γίνεται σαφής με τον πλέον εμφατικό τρόπο η βούληση του νομοθέτη για την απόλυτη προστασία των εννόμων αγαθών της ζωής, της γενετήσιας ελευθερίας και της ανηλικότητας. Για τον λόγο αυτό αποκλειστικά προβλεπόμενη ποινή είναι η ισόβια κάθειρξη.

Συμπερασματικά

Όλες οι παραπάνω αλλαγές και ιδίως  η επιμήκυνση του χρόνου της παραγραφής και η μεταφορά της έναρξης του χρόνου της παραγραφής  μετά τα 18 χρόνια, στις περιπτώσεις που το θύμα ήταν ανήλικο κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης, είναι συμβατή με τις επιταγές  της Διεθνούς Σύμβασης Δικαιωμάτων του Παιδιού (ΔΣΔΠ). Συμβάλλει δε, στην πιο αποτελεσματική παροχή προστασίας προς το παιδί όσον αφορά την αναφορά του, καθώς συχνά, το θύμα χρειάζεται ακόμη και χρόνια ολόκληρα ώστε να νιώσει ότι είναι σε θέση να συζητήσει, ίσως ακόμη και να ανακαλέσει στη μνήμη του, όσο μάλλον να καταγγείλει την πράξη που του συνέβη, μία ή και περισσότερες φορές (κατ’ εξακολούθηση).