12 Νοεμβρίου 2020

Το ΕΛΙΖΑ στους οργανισμούς που θα υποστηριχθούν από το πρόγραμμα Active Citizens Fund

Ένα από τα έργα που θα υποστηριχθούν είναι και αυτό του ΕΛΙΖΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund. Το Ίδρυμα Μποδοσάκη  με όραμά μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, με δυνατότητες και προοπτική για όλους και ο μη κυβερνητικός οργανισμός Solidarity Now που στοχεύει στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των πιο ευπαθών και περιθωριοποιημένων ομάδων, χωρίς διάκριση, έχουν την ιδιότητα του Διαχειριστή Επιχορήγησης για την Ελλάδα.  Οι δύο συνδιαχειριστές του προγράμματος ανακοίνωσαν τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που επιλέχθηκαν να λάβουν επιχορήγηση συνολικού ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η επιλογή των έργων πραγματοποιήθηκε με τρόπο διαφανή και αξιοκρατικό σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

Τι είναι το πρόγραμμα Active Citizens Fund

Ένα πρόγραμμα, ύψους δώδεκα εκατομμυρίων ευρώ που στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της Κοινωνίας των Πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων: Αυτό είναι το πρόγραμμα Active Citizens Fund που χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) της περιόδου 2014 – 2021.

Με επιχορήγηση ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ θα υλοποιηθούν το τρέχον διάστημα συνολικά 45 έργα, τα οποία προκρίθηκαν μεταξύ των 202 αιτήσεων που υποβλήθηκαν. Τα επιλεγμένα έργα θα πραγματοποιηθούν τόσο σε μεγάλα αστικά κέντρα όσο και σε αγροτικές, νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές, για την ενδυνάμωση -με πανελλαδική κάλυψη ή στοχεύοντας σε τοπικές κοινωνίες- της Κοινωνίας των Πολιτών σε όλη την Ελλάδα.

https://www.bodossaki.gr/e3-5ek-stin-koinonia-ton-politon-apo-programma-active-citizens-fund-ton-eea-grants-diacheiristi-epichorigisis-idryma-mpodosaki-kai-solidaritynow/