26 Οκτωβρίου 2021

Το φαινόμενο της κακοποίησης των παιδιών: Πρόληψη και αντιμετώπιση στο σχολείο

Το ΕΛΙΖΑ σε συνεργασία με το 1ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής διοργανώνει δύο επιμορφωτικές εξ αποστάσεως συναντήσεις με θέμα «Το φαινόμενο της κακοποίησης των παιδιών: Πρόληψη και αντιμετώπιση στο σχολείο», την Τρίτη 2 και την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου.

Η δράση απευθύνεται σε Προϊσταμένους/ες Νηπιαγωγείων, Νηπιαγωγούς και εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στις Α’ και Β’ τάξεις Δημοτικών Σχολείων αρμοδιότητας 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής.

Η επιμορφωτική συνάντηση θα αναπτυχθεί με βάση την παρακάτω θεματολογία:

«Ψυχολογική Διάσταση: Ορισμός & Είδη της Κακοποίησης: Πώς ο παιδαγωγός αναγνωρίζει τα σημάδια;»
«Ιατρική και Αναπτυξιακή Διάσταση του φαινομένου της κακοποίησης των παιδιών»
«Νομική Διάσταση: Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αντιμετώπιση της κακοποίησης του παιδιού»

Η επιμόρφωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος “Σημεία Στήριξης”* με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Οργανισμού Hellenic Hope.

*Διαβάστε περισσότερα για το Πρόγραμμα “Σημεία Στήριξης”:

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Λάτση, το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, η Φιλανθρωπική Οργάνωση Hellenic Hope, το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, το Ίδρυμα Λασκαρίδη, το Lemos Foundation και το Κοινωφελές Ίδρυμα Μποδοσάκη, προς εκπλήρωση του κοινωφελούς σκοπού τους, ο οποίος εκτείνεται, μεταξύ άλλων και αντίστοιχα για καθένα από τα ως άνω κοινωφελή νομικά πρόσωπα, στην ενίσχυση φορέων που στηρίζουν άτομα με αναπηρία, άτομα της τρίτης ηλικίας και παιδιά, την προστασία του περιβάλλοντος και στην ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών με την παροχή σε οργανώσεις αυτής δραστηριοτήτων ενδυνάμωσης δομών και ανάπτυξης ικανοτήτων (πρόγραμμα capacity building), συνεργάζονται και υλοποιούν από κοινού το πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης» (στο εξής «Πρόγραμμα»). To Πρόγραμμα έχει ως στόχους (α) αφενός τη χρηματοδότηση έως είκοσι  εννέα (29) συνολικά ελληνικών μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, καθώς και κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων (στο εξής «Οργανώσεις»), οι οποίες δραστηριοποιούνται στις ανωτέρω θεματικές ενότητες και επιλέγονται σε συνέχεια δημόσιας πρόσκλησης, με σκοπό να υλοποιήσουν πρωτότυπες δράσεις μικρής κλίμακας και μέγιστου κοινωνικού αντίκτυπου, προς όφελος των ανωτέρω αναφερομένων ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και (β) αφετέρου την ενδυνάμωση των δομών και την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους (capacity building).

Τις δραστηριότητες ενδυνάμωσης δομών και ανάπτυξης ικανοτήτων (capacity building) των  Οργανώσεων θα παρέχει, θα χρηματοδοτήσει και θα υλοποιήσει το Ίδρυμα Μποδοσάκη, μέσω του Social Dynamo, μίας πρωτοβουλίας του, σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων (μέσω της πλατφόρμας συνΑθηνά), που στοχεύει στην ενδυνάμωση οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα, με άξονες τη μάθηση, την επαγγελματική υποστήριξη και τη δικτύωση (Πρόγραμμα capacity building).