Νομική Βοήθεια

Εάν έχετε βάσιμες υποψίες ότι ένα παιδί κακοποιείται πρέπει να δηλώσετε την αντίθεση σας και να κάνετε αναφορά

Νομική Βοήθεια

Εάν έχετε βάσιμες υποψίες ότι ένα παιδί κακοποιείται, όποια και αν είναι η ιδιότητα σας, γονιός, εκπαιδευτικός και όποια και αν είναι η σχέση σας με το παιδί, γείτονας, συγγενής, φίλος με τους γονείς, ακόμη και άγνωστος (μάρτυρας), πρέπει να δηλώσετε τρανταχτά την αντίθεση σας και να κάνετε αναφορά. Θυμηθείτε. Με τον τρόπο αυτό γίνεστε η φωνή του παιδιού και δηλώνετε «Μηδενική Ανοχή στην Παιδική Κακοποίηση».

Η αναφορά  είναι η ανακοίνωση κάποιων συγκεκριμένων πληροφοριών σε εισαγγελική ή αστυνομική αρχή ή σε κάποιον από τους φορείς προστασίας του παιδιού που δέχεται  αναφορές σχετικά με ένα παιδί για το οποίο ο αναφέρων έχει βάσιμες υποψίες πως η σωματική ή ψυχική υγεία του βρίσκεται σε κίνδυνο, ως αποτέλεσμα κακοποίησης ή παραμέλησης.

Μια αναφορά δεν αποτελεί εκ των προτέρων επίσημη καταγγελία, μήνυση δηλαδή ή έγκληση, αλλά προληπτική ενέργεια με στόχο την επιβεβαίωση συγκεκριμένων πληροφοριών ώστε να αξιολογηθούν περαιτέρω.

Που υποβάλλω αναφορά

Που υποβάλω αναφορά αν είμαι εκπαιδευτικός