Τι είναι Κακοποίηση

Τι είναι κακοποίηση παιδιού; Ποιες και πόσες μορφές βίας χαρακτηρίζονται ως κακοποίηση; Ποιες είναι οι «προϋποθέσεις» για να χαρακτηριστεί ένα παιδί κακοποιημένο;

Κακοποίηση Παιδιών

Η φράση «Κακοποίηση Παιδιού» περιλαμβάνει όλες τις μορφές βίας σε ανθρώπους μικρότερους των 18 ετών. Για τα βρέφη και τα νεότερα παιδιά, η βία περιλαμβάνει κυρίως τον όρο κακομεταχείριση – σωματική, σεξουαλική, συναισθητική κακοποίηση και παραμέληση -από γονείς και από άλλες μορφές εξουσίας.

Αγόρια και κορίτσια έχουν ίδιο κίνδυνο σωματικής και συναισθηματικής κακοποίησης και παραμέλησης, ενώ τα κορίτσια εκτίθενται σε μεγαλύτερο κίνδυνο σεξουαλικής κακοποίησης. Καθώς τα παιδιά πλησιάζουν την ενήλικη ζωή, η βία που εκλύεται από τους συνομηλίκους τους και από τους σεξουαλικούς τους συντρόφους, μαζί με την κακομεταχείριση του παιδιού, απαντάται ολοένα και περισσότερο και τελικώς επικρατεί σε πολύ υψηλά ποσοστά, παγκοσμίως.

Η κακοποίηση του παιδιού μπορεί να προληφθεί. Η πρόληψη και η αντίδραση στο φαινόμενο της βίας στα παιδιά απαιτεί συστηματική προσπάθεια προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος και να αναδειχθούν όλοι οι προστατευτικοί παράγοντες και στα τέσσερα συναφή επίπεδα κινδύνου (προσωπικό, σχέσεων, κοινοτικό, κοινωνικό).

Key facts

1 δισεκατομμύριο παιδιά ηλικίας 2 έως 17 ετών έχουν υποστεί σωματική, σεξουαλική ή συναισθηματική βία ή παραμέληση, τον περασμένο χρόνο.

Τα περιστατικά βίας κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας επιδρούν μακροχρόνια στην υγεία και στην ευζωία των ανθρώπων που έχουν υποβληθεί σε αυτά κατά την παιδική ηλικία.

Διεθνή στοιχεία αποδεικνύουν ότι η κακοποίηση των παιδιών μπορεί να προληφθεί.

Ο στόχος 16.2 της Agenda 2030 του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ορίζει: «τέλος στην κακοποίηση, στην εκμετάλλευση, στην εμπορία και σε όλες τις μορφές βίας και βασανισμού παιδιών».