Οι υποστηρικτές μας

Η δύναμη της ομάδας μπορεί να αλλάξει τον κόσμο

Η δύναμη της ομάδας μπορεί να αλλάξει τον κόσμο

Η δική σας προσφορά μας δίνει αυτό που χρειαζόμαστε για να δουλέψουμε ενάντια στην κακοποίηση των παιδιών, για να ενημερώσουμε τον κόσμο, για να εκπαιδεύσουμε τους επιστήμονες, για να δημιουργήσουμε δομές αναγνώρισης, για να αγγίξουμε το όνειρό μας για έναν ξενώνα φιλοξενίας που θα φιλοξενεί τα κακοποιημένα παιδιά έως ότου βρεθεί βιώσιμη και κυρίως ιδανική λύση για τη ζωή τους.

Σας ευχαριστούμε όλους. Εταιρίες που έμπρακτα αποδεικνύουν την κοινωνική τους αλληλεγγύη. Ιδρύματα που επενδύουν στην καινοτομία, στην προσφορά, στις νέες ιδέες. Πολίτες που γνωρίζουν πως η μέγιστη συνεισφορά τους είναι η «φωνή» τους που ενώνεται με τη δική μας, για να δώσουμε στα παιδιά που κακοποιούνται τη δύναμη να προχωρήσουν μπροστά.

Όλοι μαζί, εσείς και εμείς, από το 2008 έως σήμερα, προσπαθούμε να διαμορφώσουμε έναν διαφορετικό κόσμο. Έναν κόσμο που θα παρέχει ασφάλεια και προστασία σε όλα τα παιδιά. Έναν κόσμο, όπου το γράμμα του νόμου θα υπηρετεί παιδιά όπως η μικρή Ελίζα. Έναν κόσμο που οργανωμένα, συντεταγμένα και κυρίως δυνατά αποδεικνύει τη Μηδενική του Ανοχή στην Παιδική Κακοποίηση.

Σας ευχαριστούμε.
Χρειαζόμαστε πάντα τη βοήθεια σας για να κάνουμε το ανέφικτο, εφικτό.

Ιδιώτες

Εταιρείες

Ιδρύματα & Σύλλογοι

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Χορηγίες σε είδος

Υπηρεσίες χωρίς αμοιβή

Υπηρεσίες με έκπτωση