Παιδική Κακοποίηση

Η άσκηση βίας στα παιδιά έχει μακροχρόνιες συνέπειες στην υγεία τους και στην ευζωία των παιδιών, των οικογενειών, των κοινοτήτων και των κρατών