Παράγοντες Κινδύνου

Η βία ενάντια στα παιδιά είναι ένα πολυπρόσωπο πρόβλημα, οι αιτίες του οποίου εντοπίζονται σε ατομικό επίπεδο, σε επίπεδο διαπροσωπικών σχέσεων και κοινωνικών συνθηκών

Ατομικό επίπεδο

 • Βιολογικά και προσωπικά δεδομένα, όπως το φύλο και η ηλικία
 • Έκφραση Φύλου και Σεξουαλικός προσανατολισμός (ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα)
 • Χαμηλά επίπεδα μόρφωσης – εκπαίδευσης
 • Χαμηλό εισόδημα
 • Σωματική ανικανότητα ή προβλήματα νοητικής υγείας (νοητική υστέρηση)
 • Επιβλαβής κατανάλωση αλκοόλ και ναρκωτικών
 • Ιστορικό έκθεσης σε βία

Διαπροσωπικό επίπεδο

 • Έλλειψη συναισθηματικού δεσμού μεταξύ παιδιών και γονιών ή φροντιστών
 • Ελλιπής γονική μέριμνα
 • Δυσλειτουργική οικογένεια ή χωρισμένοι γονείς
 • Η συναναστροφή με συνομηλίκους που παραβαίνουν ή εγκληματούν
 • Τα παιδιά-μάρτυρες ενδοοικογενειακής βίας ή βίας μεταξύ των φροντιστών τους
 • Γάμοι σε νεαρή ηλικία ή καταναγκαστικοί γάμοι

Δεδομένα περιοχής (κοινότητας)

 • Φτώχεια
 • Πληθυσμιακή πυκνότητα
 • Ελλιπής κοινωνική συνοχή και μετακινούμενοι πληθυσμοί
 • Προσβασιμότητα σε αλκοόλ και πυροβόλα όπλα
 • Υψηλά ποσοστά συγκέντρωσης συμμοριών και διακίνησης ναρκωτικών

Κοινωνικές συνθήκες

 • Παραδοσιακές κοινωνικές δομές που επιτρέπουν ως φυσιολογική της έκφραση της βίας
 • Οι πολιτικές υγείας, οικονομίας, εκπαίδευσης και κοινωνικών παροχών που ευνοούν οικονομικές, κοινωνικές ανισότητες και μεταξύ φύλων.
 • Ανεπαρκής ή απούσα κοινωνική προστασία
 • Επακόλουθα πολεμικής σύγκρουσης ή φυσικής καταστροφής
 • Αδύναμη διακυβέρνηση και ελλιπής επιβολή της τάξης και του νόμου